profil


PILNE POTRZEBUJE NA JUTRO*Wokulski jako Romantyk i pozytywista po 5 cech i przykłady z tekstu. 
*Negatywne cechy

arystokracji 5 cech i przykład z tekstu 
*Cechy realizmu w lalce i przykłady z teksu
*Zabiegi zastosowane przez Prusa w lalce i przykłady z tekstu
*3 funkcje pamiętników starego subiekta i przykłady z tekstu  
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 6.12.2017 (20:12)
Odpowiedzi
konrad23144
6.12.2017 (20:30)
Wokulski jako romantyk:
-kierował się instynktem;
-przeżył nieszczęśliwą miłość;
-uratował z długu rodzinę Łęckiej tylko po to by wzrócić jej uwagę;
Wokulski jako pozytywista:
-stara się podnieść poziom gospodarczy(zakłada sklep, podnosi pensje pracownikom, pomaga najuboższym w zdobyciu pracy np.tej dziwce Mariannie);
-poświęcenie nauce;
3 funkcje pamiętników starego subiekta:
-ukazanie jego stosunku do wojen:
-ukazuje również słabość subiekta do Napoleona;
-dawanie nadziei Polakom na Niepodległość.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z języka polskiego
38 pkt - 8.8.2018 (20:11)

Ogarnie ktoś ?