profil

Bardzo proszę o odpowiedzenie na pytania.

Informacje:
1.Dowódca Legionów Polskich
2.Jedna z największych bitew

powstania listopadowego
3.Jak nazywa się rewolucja trwająca w latach: 1848-1849

Terminy:
*Wielka emigracja
*Branka
*Wiosna ludów
*Represje
*Formy represji stosowane przez zaborcę po upadku powstań

Przyczyny wybuchu powstania listopadowego i styczniowego:
1.Legiony Polskie walczyły u boku___________.
2.Przedstawiciele Wielkiej Emigracji ( kim byli i kto to był ) ___________.
3.Pogardliwe określenie po upadku powstania styczniowego przez Rosjan_________.

Daty:
*Upadek powstania styczniowego_______.
*Początek rewolucji francuskiej______.
*Wybuch powstania listopadowego______.
*Początek wiosny ludów_______.
*Utworzenie Księstwa Warszawskiego______.

Kim był?
a) Józef Wybicki
b) Napoleon Bonaparte
c) Józef Poniatowski
d) Józef Bern

WIELKIE DZIĘKI, pierwsza odpowiedź dostaje najlepszą o ile jest tego warta!!!
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.11.2017 (20:45) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
HaSen
9.11.2017 (17:37)
1 Jan Henryk Dąbrowski
2 Bitwa pod Grochowem
3 Wiosna ludów

Masowe opuszczanie kraju przez powstańców po upadku powstania listopadowego
Przymusowy pobór do wojska rosyjskiego
Wystąpienia Rewolucyjne w latach 1848-1849
surowy środek odwetu lub nacisku; stosowanie środków przymusu; (SJP)
Represje:
- zsyłka na Sybir
- konfiskata majątków
- kara więzienia , kara śmierci
- katorga czyli ciężkie roboty w kamieniołomach, kopalniach, przy wyrębie lasu połączone z przesiedleniem w głąb Rosji
- nasiliła się rusyfikacja
- zbudowano Cytadelę w Warszawie i tam wykonywano wyroki śmierci


1 Legiony Polskie walczyły u boku francuzów
2 Ernest Malinowski
Paweł Edmund Strzelecki
Juliusz Słowacki
Joachim Lelewel
Fryderyk Chopin
Adam Mickiewicz
3 Nie mam pojęcia

Jesień 1864
1789
wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku
1848r.
1807


a) polski pisarz i polityk, szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku[1], napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – poźniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego.
b) francuski wojskowy, Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej 1799–1804, cesarz Francuzów w latach 1804–1814 i 1815, prezydent (1802–1805), a następnie król Włoch (1805–1814)
c)  polski generał, minister wojny i wódz naczelny Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji, członek Rady Stanu Księstwa Warszawskiego[1].
d)  polski generał, strateg, pisarz, inżynier wojskowy[1], artylerzysta, twórca pierwszych oddziałów wojsk rakietowych w wojsku polskim[2], dowódca artylerii czynnej Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego, działacz polityczny Wielkiej Emigracji

Mam nadzieję że pomogłem :)

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie