profil

Hej hej hej.
Potrzebuje  dwa PROBLEMY OGÓLNE i 2 PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE
do tematu: ZACHOWANIA AGRESYWNE W OKRESIE

PÓŹNEGO DZIECIŃSTWA A KORZYSTANIE Z INTERNETU.
każdy pomysł mile widziany
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.11.2017 (19:33) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
kubappp
14.11.2017 (19:54)
Szybkie przemiany społeczne zachodzące w Polsce w ostatnich latach przyczyniają się do brutalizacji życia codziennego. Wiadomości telewizyjne i prasowe pełne są informacji o konfliktach, porwaniach, gwałtach, rabunkach i morderstwach. Mamy wrażenie, że zewsząd otacza nas agresja, przed którą nie ma ucieczki. Życie codzienne dostarcza wielu przykładów świadczących o przejawach agresji wśród ludzi. Wyrazem jej nie są już tylko wojny, porwania zakładników, ale wzajemne kontakty międzyludzkie. Coraz częściej w sytuacjach dla nas trudnych reagujemy agresywnie - krzykiem, biciem, płaczem. Brutalizacja, przemoc i agresja w różnych postaciach przenika do życia rodzinnego i szkolnego, kultury masowej i rozrywki. Często akty agresji kierowane są na osoby przypadkowe i nie wiążą się z żadnymi porachunkami osobistymi. Zaburzenia w relacjach międzyludzkich, w tym także dotyczące przemocy i agresji, nigdy nie są wywoływane przez jedna przyczynę. Jest ich wiele. Należy je szukać i eliminować. Ważnymi czynnikami naruszającymi stabilność życia emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi są media, głównie telewizja gry komputerowe i internet. Rzeczywistość kultury, redukowana jest do rozrywki przepełnionej brutalnością i seksem. Małe dzieci grając na komputerze dokonują rocznie kilku tysięcy zabójstw. Jest wiele publikacji na temat oddziaływania telewizyjnych brutalnych scen na wzrost agresji i przemocy u dzieci, jednak nie zawsze one wywierają odpowiedni wpływ i zmianę u dorosłych na to, czym zajmują się ich dzieci i większą kontrolę nad nimi. Badania psychologów i pedagogów dowodzą, iż dzieci, które często oglądają w mediach sceny bicia i zabijania są bardziej agresywne, od tych, które oglądają je rzadziej lub nie oglądają wcale oraz, że ma to wpływ nie tylko na zachowanie, ale także na wyznawane poglądy i wartości. Prowadzi to do zjawiska znieczulenia społeczeństwa. Młodzi widzowie oglądając często przemoc stają się przekonani o jej normalności i reagują na nią obojętnie, często naśladują zachowania agresywne obserwowane na ekranie, przez co zmniejsza się ich wrażliwość na przemoc przy równocześnie większym lęku w stosunku do otaczającego świata. Kolejną przyczyną wzrostu zachowań agresywnych jest obserwowany wzrost zrywanych więzi rodzinnych. Ma to ogromny wpływ na aktualne i przyszłe zachowania młodego pokolenia. Zazwyczaj te dzieci, które w domu nie zaznały ciepła i miłości, wychowywane przez ulicę, pochodzące z rodzin patologicznych, gdzie zawsze znajdowały się pieniądze na alkohol, a często brakowało na chleb wskazują większą tendencję do przejawiania zachowań, w których dominuje agresja i przemoc. W rodzinach takich nikt nie dał im należytego przykładu jak należy wchodzić w relacja z innymi ludźmi. Przyzwyczajeni do widoku codziennych bójek są przekonani, że właśnie tak należy postępować. Wzrost agresji powodują również alkohol czy narkotyki, do których dostęp mają obecnie coraz młodsi. Często rodzice zajęci pracą i gonitwą za pieniądzem nie dostrzegają problemu, a jeśli już go dostrzegą, to zazwyczaj jest stanowczo za późno.
Brutalizacja w mediach, brak zainteresowania ze strony rodziców dziećmi, chęć bycia w centrum zainteresowania swoich rówieśników powoduje, iż zachowania agresywne są coraz częściej powszechnym zjawiskiem w naszych szkołach. Czy rzeczywiście tak jest, z jakiego rodzaju zachowaniami mamy do czynienia i w jakim stopniu zachowania agresywne występują we współczesnej szkole podstawowej, odpowiedzi dostarczają poniższe badania.
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie