profil

Eliza Orzeszkowa

Materiał: Postawy wobec tradycji narodowej - porównanie postaw Benedykta i Witolda "Nad Niemnem".

Źródło: upload.wikimedia.org