profil

Tales z Miletu

Materiał: Starożytna grecja- kultura, religia

Źródło: upload.wikimedia.org