profil

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. Siła wypadkowa - siła, która zastępuje działanie...