profil

Krzysztof Kolumb

Materiał: Wielkie odkrycia geograficzne. Wyjaśnij jakie było ich znaczenie dla Europy uwzględniając kwestię polityczną, gospodarczą, społeczną, kulturalną.

Źródło: upload.wikimedia.org