profil

Materiał: Średniowiecze

Kazimierz Wielki Zygmunt August Styl gotycki Kazimierz Odnowiciel Mieszko II