profil

Mieszko I

Materiał: Charakterystyka kultury Polski średniowiecznej na tle kultury europejskiej tego okresu.

Źródło: www.wprost.pl