profil

Bunt

1) Sprzeciw, protest, opór, niezgoda, podburzanie. 2) Zorganizowana akcja protestacyjna wobec władzy; zbrojny spisek;...