profil

SZKIC POŁOŻENIA TATR
Z PORÓWNANIEM
TATR ZACHODNICH I WSCHODNICH
1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE:...