profil

Praca socjalna

Szczegóły kursu

Tematyka:Psychologia/ Socjolgia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj:Studia II stopnia

Opis zajęć

Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Efektywna komunikacja, prowadzenie badań i diagnozowanie, planowanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, ale także promocja i zarządzanie to podstawowe obszary tematyczne, które obejmuje program studiów.

Ważnym elementem programu jest praca metodą projektów socjalnych – w małych grupach studenci realizują projekty dla wybranych instytucji. W ten sposób nie tylko uczą się aplikować zdobytą wiedzę i umiejętności, ale także współpracować w grupie i zarządzać projektem.

Program studiów kładzie nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. W toku nauczania obecne są elementy wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca). Studia rozwijają umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów. W ramach zajęć studenci poznają także różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research).

  • Data rozpoczęcia: 2014-10-01 00:00:00
Kontakt

Collegium Novum - siedziba władz Uniwersytetu ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

tel. +48 012 663 15 07, 663 11 3
fax +48 012 422 32 29

Opcje dodatkowe

Odwiedź stronę WWW