profil

Zaimek przysłowny

drukuj
poleca 49% 511 głosów

Omawiając przysłówek, nie sposób nie wspomnieć o zaimku przysłownym, który również jest nieodmienny. Występuje w zastępstwie przysłówka i mniej dokładnie niż przysłówek określa czas, miejsce, sposób wykonania czynności:

• okolicznik czasu (kiedy?)
Mógłbyś wpaść kiedy indziej?
Zawsze pamiętam o urodzinach moich dzieci.

• okolicznik miejsca (gdzie?)
Pochodzę stamtąd co Ewa.
Pojedziemy tam w lecie.

• okolicznik sposobu (jak?)
Hydraulik naprawił kran byle jak.
Czuję się jako tako.

Przydatne hasło? Tak Nie