profil

Sulejman Wspaniały

poleca 75% 20 głosów

1495-1566

Sulejman WspaniałyWładzę przejął po ojcu Selimie I w 1520. Prowadził politykę ekspansji terytorialnej, osobiście dowodził w czasie wypraw wojennych. Po zabezpieczeniu granic wschodnich (pokój z Persją) uderzył na kraje Europy. W 1521 zdobył Belgrad, w 1522 wyspę Rodos. Rozbił w 1526 pod Mohaczem wojska Ludwika Jagiellończyka, zajął Budę. W 1529 próbował zdobyć Wiedeń. Zawarł antyhabsburski sojusz i nawiązał współpracę handlową z Francją w 1535. W 1541 ponownie zajął Budę, przyłączył część Węgier do swojego państwa, część podporządkował (Siedmiogród). Toczył wojny z Austrią w latach 1551–52 i 1565. Pokonał Persję w czasie wypraw w 1534, 1548–49 i 1565, opanowując część Gruzji, Mezopotamię z Bagdadem. W Afryce zdobył Tunis (1534) i Trypolitanię (1551). Walczył z Wenecją, odbierając jej niektóre posiadłości. Udoskonalił system administracji państwowej, wprowadził nowe prawa, wznosił budynki użyteczności publicznej. Na podbitych terytoriach wprowadził tolerancję religijną, popierał rozwój literatury i sztuki. W czasie jego panowania Turcja osiągnęła szczyt potęgi.

Odznaczał się wieloma zaletami charakteru, był utalentowanym poetą, doskonałym złotnikiem, wielkim mecenasem sztuki.
T. Majda

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Sulejman Wspaniały