profil

William Szekspir

Materiał: Wyznanie Romea Montekiego do Julii Capuletti

Źródło: upload.wikimedia.org