profil

Materiał: Notatka - Polska za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, skutki jego działań i rozbiory polski; powstania, metody walki z zaborcą