profil

Abraham Lincoln

Materiał: Historia Powszechna XX w., konspekt

Źródło: upload.wikimedia.org

Zjednoczenie Włoch Zjednoczenie Niemiec Abraham Lincoln Napoleon Bonaparte Wiosna Ludów