profil

Perykles

Materiał: „Osiągnięcia kulturalne Starożytnej Grecji w dziedzinie sztuki, architektury i literatury”

Źródło: upload.wikimedia.org