profil

Zasady administracji: 1. Zasada resortowości (resort ministra). Zasada resortowości wykształciła się w okresie panowania Ludwika XIII i XIV....