profil

neptun

Materiał: Wszechswiat- rozwój poglądów na jego budowe i obiekty astronomiczne

Źródło: upload.wikimedia.org

Ziemia merkury neptun uran Mikołaj Kopernik