profil

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO!!! Objęcie władzy przez Mieszka I doprowadziło do scalenia całego organizmu państwa polskiego. Powstało...