profil

GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA Geografia jako nauka Geografia jako nauka należy do systemu nauk o Ziemi, który tworzy wraz z geologią, geofizyką i...