profil

SEJMY WALNE:

1501 - Mielnik Ustanowiono akt mówicy o tym że władza nad państwem leży w rękach szlachty a król może jedynie przewodzić...