profil

Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa...