profil

Henryk Sienkiewicz

Materiał: "Quo Vadis" - charakterystyka porównawcza chrześcijan i pogan.

Źródło: upload.wikimedia.org