profil

Krzysztof Kolumb

Materiał: Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Źródło: upload.wikimedia.org