profil

Pitagoras

Materiał: Poglądy starożytnych filozofów na muzykę

Źródło: upload.wikimedia.org