profil

Napoleon Bonaparte

Materiał: Warszawa w XIX wieku

Źródło: upload.wikimedia.org