profil

satysfakcja 68 % 52 głosów

Cechy organizacji

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Cechy organizacji
Obiektem badań teorii zarządzania jest zorganizowane działanie ludzi, szczególnie to, które posiada formę organizacji. Za jej właściwości przyjmuje się następujące cechy:
1. Utworzenie przez ludzi lub przez czlonków-założycieli albo na podstawie decyzji zewnętrznego organu założycielskiego.
2. Połączenie ludzi jako podstawowego czynnika twórczego z malerialno-technicznymi lub rzeczowymi środkami działania, inaczej systemami społeczno-technicznymi.
3. Celowe zorientowanie, tj. powołanie do realizacji indywidualnych i zbiorowych celów swych uczestników oraz określonych w akcie założycielskim celów społecznych, realizowanie misji społecznej, jaką jest wytwarzanie na rzecz otoczenia dóbr lub usług materialnych albo usług i wartości niematerialnych.
4. Ustrukturalizowanie, posiadanie wewnętrznej struktury {czyli zbioru reguł organizacyjnych i oddziaływań materialnych, energetycznych, informacyjnych), ukształtowanej ze względu na cele i zadania, a także podział pracy, funkcji, ról organizacyjnych.
5. Posiadanie wspólnego członu kierowniczego -zarządu, inaczej systemu sterującego, koordynującego współdziałanie składników poprzez podejmowanie czynności planistycznych, organizatorskich, motywacyjnych i kontrolnych dla zapewnienia sprawnej realizacji celów i maksymaliza efektu synergetycznego (organizacyjnego).
6. Rozmyślne zachowanie się, czyli zdolność do samodzielnego określania i modyfikowania celów oraz sposobów ich osiągania.
7. Ekwiwalność, zdolność do osiągania przyjętych tych samych celów końcowych przy różnych warunkach początkowych i przy wykorzystaniu różnych środków.
8. Zdolność do utrwalania wzorców działań i do powtarzalnej, a czasami ciągłej realizacji celów, czyli do tworzenia warunków sprzyjających instytucjonalizacji, tj. wyodrębnienia przestrzennego, ekonomicznego i prawnego oraz formalizacji celów, funkcji i struktury.
9. Współdziałano z otoczeniem, prowadzenie z nim wymiany dóbr materialnych, środków pieniężnych, energii i informacji, co jest uzasadnieniem dla nazwy „system otwarty".
10. Zdolność do samoorganizacji, do zwiększania swojej sprawności i stopnia uporządkowania (negatywnej entropii).
Organizacje zatem mają wicie cech właściwych innym systemom, ale dwie z nich są atrybutem wyłącznie organizacji działających na poziomie społeczeństwa ludzkiego i tylko im są właściwe, a mianowicie działają w nich lndzie posiadający świadomość i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, co powoduje zdolność organizacji do rozmyślnego zachowywania się.


Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: cechy_organizacji.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
27.7.2006 (14:19)

@soniamarcin moze być ;)Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.