profil

Zarządzanie

(418)
Wszystkie przedmioty
Pokaż więcej
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

60 online
satysfakcja87%

Negocjacje w biznesie

Negocjacje – to sposób, dzięki któremu co najmniej dwie osoby uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie częściowego konfliktu interesów, jakie je dzielił. Negocjacje to każda rozmowa podjęta w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Negocjacje...

satysfakcja85%

Formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podatkami. W zależności od wybranej formy opodatkowania dolegliwości podatkowe mogą być mniejsze lub większe, jednak zawsze występują. Należy wiedzieć, że tylko przy niektórych rodzajach...

satysfakcja83%

Biznes Plan dla Kawiarni.

SPIS TREŚCI: str. I. Streszczenie II. Charakterystyka firmy 1. Historia firmy 2. Nazwa i adres firmy 3. Status prawny 4. Informacje o wspólnikach 5. Zasięg terytorialny 6. Lokalizacja 6 III. Strategia bazowa 1. Misja 2....

satysfakcja84%

Czym jest przywództwo?

CZYM JEST PRZYWÓDZTWO? Przywództwo kierownicze jest określane jako proces kierowania i wpływania na działalność członków grupy, związaną z jej zadaniami. Jest to model zarządzania przede wszystkim przez stwarzanie pracownikom nowych,...

satysfakcja89%

Strategia dywersyfikacji

Strategia dywersyfikacji - oznacza wejście na nowe rynki z nowymi produktami. Jest ona zorientowana na zysk i stosunkowo szybki wzrost przedsiębiorstwa. Wymaga na ogół zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, a także pozyskania nowych zasobów....

satysfakcja88%

Analiza zakładu pogrzebowego wraz z innowacją - biznes plan.

SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o firmie II. Charakterystyka firmy. 1. Opis sektorów 1.1 Podstawowe usługi pogrzebowe 1.2 Dodatkowe usługi związane z pogrzebem 1.3 Produkty znajdujące się w ofercie 2. Zasoby techniczne firmy. 3....

satysfakcja90%

Procedura wprowadzania do firmy nawozatrudnionego pracownika

WSTĘP Adaptacja to proces przystosowania do nowych warunków. Angielski termin induction pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego wprowadzenie, pokazywanie drogi. Adaptacja nowych pracowników jest ostatnią fazą procesu selekcji i doboru...

satysfakcja80%

Planowanie jako podstawa procesu zarządzania

1.1. ISTOTA PLANOWANIA Klasyczna nauka zarządzania, stawia planowanie na początku ciągu funkcji zarządzania, jako projekt wszystkich przewidzianych do osiągnięcia celów i koniecznych do tego środków. Z uwagi na to,...

satysfakcja75%

Formy i funkcje reklamy

W turystyce można zastosować następujące formy reklamy: 1) ULOTKA Ulotka jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną formą drukowanej reklamy. Aby odnieść zamierzony skutek, ulotka powinna zawierać tylko najbardziej istotne informacje,...

satysfakcja78%

Projektowanie własnych przedsięwzięć

Projekt własnego przedsięwzięcia: Sprzedaż i kupno samochodu. I. Motywacja Chęć zmiany samochodu na nowszy zawsze była w moich planach, lecz tą decyzje odkładałam na później z różnych powodów. Dzięki temu projektowi mam motywacje na to, aby...