profil

Środki poetyckie

drukuj
satysfakcja 71 % 870 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

EPITET: przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu

METAFORA: inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne

PORÓWNANIE: zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika: "jak" "niby""niczym"

ONOMATOPEJA: wyrazy dźwiękonaśladowcze, naśladujące odgłosy przedmiotów, osób i zjawisk

ANAFORA: powtarzanie się tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów bądź strof

EPIFORA: powtarzanie się tych samych wyrazów na końcu kolejnych wierszy bądź strof

ANIMIZACJA: nadanie cech żywych martwej naturze

PERSONIFIKACJA: inaczej uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp.

HIPERBOLA: wyolbrzymianie niektórych elementów w utworze

PERYFRAZA: inaczej omówcie, czasami owijanie w bawełnę, omijanie konkretnej odpowiedzi

PARAFRAZA: przeróbka utworu z zachowaniem specyficznych cech autora

OKSYMORON: zestawienie ze sobą dwóch przeciwieństw

REMINISCJENCJA: zacytowanie jakiegoś fragmentu w utworze

REFREN: powtarzanie się zwrotek

RYM- zgodność końcowych sylab w wierszu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
1.12.2013 (17:55)

Yyy nie. To zła praca. Żart dobre, na ściągę... :P

25.5.2011 (12:42)

siurak do mordy

23.2.2011 (20:55)

za krótkie ;/