profil

Deficyt budżetowy

drukuj
satysfakcja 76 % 69 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Deficyt jest zawsze ujemny, czyli jeśli wydatki są większe od dochodów. Jeśli natomiast jest odwrotnie (dochody większe od wydatków) wtedy powstaje nadwyżka budżetowa. W Polsce ustawowo określony jest sposób i cel predysponowania nadwyżkami lub sposób finansowania przewidzianego ustawą deficytu. Deficyt budżetowy jest to brak pokrycia części wydatków budżetu państwa w dochodach, bez wpływów z pożyczek krajowych i zagranicznych. Dotyczy ustalonego okresu: roku, kwartału, miesiąca. Deficyt budżetowy może być już założony w ustawie budżetowej ale w tym wypadku polskie prawo budżetowe wymaga określenia sposobu pokrycia deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy może też powstać w trakcie realizowania budżetu w wyniku popełnionych błędów lub pod wpływem czynników niezależnych. Powszechnie uważa się, że deficyt budżetowy jest wynikiem złego gospodarowania lub błędnej polityki budżetowej. Wyróżniamy 3 rodzaje deficytu: - deficyt rzeczywisty - deficyt strukturalny - deficyt cykliczny Deficyt rzeczywisty - jest faktyczną różnicą między wydatkami a dochodami w danym okresie tzn. roku budżetowym. Deficyt strukturalny- jest wielkością symulowana, hipotetyczną powstająca w warunkach gdy dochody i wydatki są realizowane przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych gospodarki. Deficyt cykliczny- jest rezultatem cyklu koniunkturalnego ożywienia lub recesji wpływające na dochody i wydatki budżetowe a wiec w warunkach gdy gospodarka nie funkcjonuje przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych. Jak łatwo zauważyć deficyt cykliczny zawsze różni się od rzeczywistego i strukturalnego. Deficyt budżetowy może wynikać: - z nadmiernych wydatków budżetowych - z powodu zbyt niskich dochodów budżetowych, które z kolei mogą wynikać z niskiej stopy opodatkowania, mało skutecznego systemu ściągania podatków, czy też ze spadającego poziomu produkcji i dochodu narodowego. Dlatego też deficyt jest z reguły większy w okresie recesji gospodarczej, gdy dochód narodowy spada i mniejszy w okresie ożywienia, kiedy dochód narodowy wykazuje znaczny wzrost - z oczekiwań społeczeństwa, że państwo będzie spełniać funkcję gwaranta bezpieczeństwa socjalnego, finansując część konsumpcji mniej zamożnych grup społecznych - wynika także ze sposobu uchwalania budżetu w systemie parlamentarnym ? różne siły społeczne, z jednej strony zainteresowane są minimalizacją podatków, z drugiej zaś maksymalizacją wydatków. Natomiast nikt nie jest zainteresowany w zrównoważeniu dochodów z wydatkami. Opisując deficyt budżetowy należy mieć na uwadze strumieniowy charakter dochodów i wydatków. Rezultat porównań tych 2 strumieni można przedstawić w następujący sposób ED=EW ED > EW ED < EW Gdzie ED-to suma strumieni dochodów budżetowych,EW-to suma strumieni wydatków Porównanie tych strumieni oznacza najczęściej wystepowanie nadwyżki lub deficytu.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: deficyt_budżetowy.doc
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
15.12.2007 (16:40)

@mosiek123 DZIEWCZYNO ZA TEN TEXT POWINNAM CIĘ NOSIĆ NA RĘKACH! WŁAŚNIE DOKŁADNIE TEGO SZUKAŁAM :>

15.12.2007 (16:29)

@mosiek123 DZIĘKI ZA ZESTAWIENIE DEFICYTU 1995-2006 -NIGDZIE NIE MOGŁAM ZNALEŻĆ :D

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.