profil

Dynastia Piastów

drukuj
satysfakcja 79 % 867 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

DYNASTIA PIASTÓW
Informacje ogólne

Pierwsza dynastia panująca w Polsce, rodzimego pochodzenia, jej pierwszym władcą na polskim tronie był Mieszko I, zaś ostatnim Piastem na naszym tronie zasiadał Kazimierz Wielki (Panujący w latach 1333 – 1370) Linia Piastów wygasła na Mazowszu w 1526r., a na Śląsku w 1625r.

Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplastę rodu - Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego księcia piastowskiego – Ziemowita. Od czasów Ziemowita utrwalała się w obrębie rodu dziedziczność władzy.

Po Ziemowicie kolejnymi Władcami Polski byli: Leszek i Ziemomysł (900 - 960), który był ojcem Mieszka I (960 – 962), ten z kolei był pierwszym oficjalnym księciem Polski. Po objęciu władzy przez Mieszka państwo było rozległe obejmowało między innymi: Wielkopolskę, ziemię mazowiecką, łęczycką, chełmińską. W latach 960 – 967 zajął ziemię lubuską i Pomoże nadodrzańskie, lecz niestety utracił w 981 Grody Czerwieńskie. W latach 988 – 989 do polski przyłączył Śląsk.

Określenie Piastowie pochodzi od imienia protoplasty dynastii Piasta. Istnieją hipotezy, że nazwa piast była określeniem urzędu pełnionego, zapewne dziedzicznie, przez członków rodu – urzędu, do którego obowiązków należało opiekowanie się (piastowanie) potomstwem księcia czy też jego domem.

Zwolennicy tej hipotezy wskazuje historia frankońskich Karolingów, którzy odsunęli od władzy Merowingów, u których pełnili dziedzicznie urząd majordomusa (= piasta?) (Podobnie Piastowie w osobie Siemowita, syn Piasta, mieli odsunąć od władzy księcia Popiela, panującego w Gnieźnie).

Pojęcie Piastowie i wywodzenie całej dynastii polskiej od Piasta zawdzięczamy pracom historiografów i genealogów pracujących na dworze legnicko-brzeskiej linii Piastów śląskich.


Chrzest Polski

Jedną z najważniejszych dat w historii Polski jest niewątpliwie jednoczesne przyjęcie chrztu przez Polskę jak i przez Mieszka I w 966r.

Polska i Piastowie w okresie
Rozbicia Dzielnicowego

W 1138 ówczesny król polski Bolesław Krzywousty podzielił w testamencie Polskę między swoich synów. Władali takimi dzielnicami: wielkopolską, śląską, małopolską, mazowiecką i kujawską.

Mieszko III Stary otrzymał Wielkopolskę oraz kilkakrotnie zasiadał na tronie krakowskiej dzielnicy (tzw. Dzielnicy senioralnej).Przemysł II był ostatnim Piastem, który objął dzielnicę Wielkopolską. Piastowie ze śląska wywodzą swój ród od Władysława II Wygnańca oraz jego synów.

Ostatnim z rodu Piastów był Jerzy Wilhelm, Książe legnicko – brzeski (zmarł 1625) zaś linii mazowieckiej był Janusz III (1502 - 1526). Kazimierz Sprawiedliwy dał początek piastom małopolskim, ich linia wygasła po śmierci Wstydliwego.

Piastowie z linii kujawskiej skończyli swoje panowanie po śmierci Władysława Białego(zmarł w 1388 roku). Z Tejże linii wywodził się Władysław Łokietek odbudował on jedność państwa Polskiego. Kazimierz Wielki, który był synem Łokietka był ostatnim Piastem na Polskim. Kiedy panował stworzył podstawę dla przyszłych rządów Jagiellonów?


Władcy Polski z linii Piastów

1. Mieszko I (960 - 992)
2. Bolesław Chrobry (1025)
3. Mieszko II (1025 – 1031 i 1033 - 1034)
4. Kazimierz Odnowiciel (1034 – 1037 i 1040 – 1058)
5. Bolesław II Śmiały (1076 – 1079)
6. Władysław I Herman (1079 – 1102)
7. Zbigniew (1102 – 1107)
8. Bolesław III Krzywousty (1102 – 1138)
9. Władysław II Wygnaniec (1138 – 1146)
10. Bolesław IV Kędzierzawy (1146 – 1173)
11. Mieszko III Stary [1173 – 1177 i 1194 – 1202 (z Leszkiem Białym)]
12. Kazimierz III Sprawiedliwy (1177 – 1194)
13. Leszek Biały [1194 – 1202 (z Mieszkiem Starym), 1202 – 1210 i 1211 – 1227]
14. Władysław Laskonogi (1202 i 1228)
15. Henryk I Brodaty (1232 – 1238)
16. Henryk II Pobożny (1238 – 1241)
17. Konrad Mazowiecki (1229 – 1232 i 1241 – 1243)
18. Bolesław V Wstydliwy (1243 – 1279)
19. Leszek Czarny (1279 – 1288)
20. Henryk IV Probus (1288 – 1290)
21. Przemysł II (1295 – 1296)
22. Władysław Łokietek [1306-1333(od 1320)]
23. Kazimierz Wielki (1333-1370)


Ważne daty

966 – chrzest Mieszka I
968 – powstanie biskupstwa dla państwa gnieźnieńskiego
972 – zwycięska wojna Mieszka I z margrabią saskim Hodonem,
zakończona bitwa pod Cedynią oraz interwencją cesarza
990 – przyłączenie Małopolski i Śląska
1000 – zjazd gnieźnieński
1025 – koronacja Bolesława Chrobrego
1034 – wybuch powstania antypaństwowego
1039 – powrót Kazimierza I Odnowiciela z Niemiec
1076 – koronacja Bolesława Śmiałego
1121 – 1122 – zdobycie Pomorza Zachodniego
1138 – śmierć Bolesława Krzywoustego – podział państwa na dzielnice przy zachowaniu władzy zwierzchniej princepsa
1180 – pierwsze przywileje dla Kościoła, wydane przez Kazimierza Sprawiedliwego
1241 – bitwa pod Legnicą i śmierć Henryka II Pobożnego
1295 – rozciągnięcie władzy Przemysława II na Pomorze Gdańskie, koronacja Przemysła II na króla Polski(lub Wielkopolski)
1300 – 1306 – rządy czeskie w Polsce
1308 – zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320 – koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1331 – bitwa pod Płowcami
1335 – kongres wyszeheradzki
1343 – pokój kaliski
1370 – śmierć Kazimierza Wielkiego – koniec rządów dynastii Piastów w Polsce, objęcie władzy przez Ludwika Andegaweńskiego


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: dynastia_piastów.doc
Komentarze (12) Brak komentarzy
7.10.2011 (16:26)

zgodzę się bo mi się przydało

4.10.2011 (19:55)

Japitole dobrze jest :))))) Jak jesteście tacy ''świetni'' to po co tu wchodzicie żal.pl!!!!!!
Pf...jak ja nie lubie takich osób jak wy :/
Ktos sie postrał! Docencie to...Mnie się przydało :) Jak umiecie lepiej i byliście w tamtych latach, to co tu jeszcze robicie? Wpr..

12.5.2011 (21:26)

No może się przyda ale i tak dzieki ;DZadania z Historii
ALICJA_19980 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt wczoraj o 17:41

Opisz działalność Polskiego Żadu Emigracyjnego w latach 1943-1945r

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

mycha20800 rozwiązanych zadań
Historia 30 pkt wczoraj o 10:07

Opracuj jeden tematów: 1. Świat u progu III wojny światowej – omów wybrany konflikt. 2. Rola USA i ZSRR jako supermocarstw powojennego świata. 3....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

divadivatak1 rozwiązane zadanie
Historia 40 pkt 21.5.2015 (20:28)

Jak oceniam króla Bolesława II Śmiałego? Chodzi o to jak ocenia Bolesława po tym gdy zabił świętego Stanisława ze Szczepanowa. prosze szybko...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 30
Rozwiązuj

divadivatak1 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt 21.5.2015 (20:24)

Jak oceniam króla Bolesława II Śmiałego? Chodzi o to jak ocenia Bolesława po tym gdy zabił świętego Stanisława ze Szczepanowa . prosze szybko...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

MINDEK100 rozwiązanych zadań
Historia 200 pkt 21.5.2015 (18:40)

2 Wojna Światowa zwycięstwo czy porażka Polski ? Wypracowanie proszę o szybką odpowiedź :)

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 150
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.