profil

"Dynastia Piastów w Polsce- bilans panowania"

drukuj
satysfakcja 55 % 85 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Monarchia Piastów w Polsce- bilans panowania

Monarchia to forma rządów, gdzie suwerenem jest jedna osoba, nazywana monarchą. Pierwszą historyczną dynastią panującą w Polce była dynastia Piastów, zwana również dynastią Polan, która wywodzi się od legendarnego władcy Piasta. Według Galla Anonima, który pisał swą kronikę jakieś 250 lat później, wstąpił on na tron po złym księciu Popielu, którego– jak głosi legenda – zjadły myszy w lochach zamku w Kruszwicy. Postać Piasta wiąże więc legendarną przeszłość Polski z okresem jej pisanych dziejów. Jednak pierwszym władcą, którego historyczność nie jest kwestionowana był Mieszko I. I tak w Polsce wyrosła dynastia, która utrzymała się u władzy przez przeszło cztery wieki i która, po wielu zmiennych kolejach losu, miała dokonać zjednoczenia sąsiednich plemion w Królestwo Polskie. Jej rządy w Polsce zakończyła śmierć Kazimierza Wielkiego (1370r.), który nie pozostawił po sobie męskiego potomka. Po jego śmierci władzę w Polsce przejęli Andegawenowie.
Panowanie Piastów było i jest częstym tematem dyskusji wśród wielu mediewistów. Naukowcy mają podzielone zdania co do ogólnego bilansu monarchii piastowskiej. Jedni uważają, ze wypadł dobrze, akcentując przy tym ogromny dorobek Piastów przez prawie pół tysiąclecia rządów, inni twierdzą odwrotnie, zaznaczając tu nieudolność i chaos w rządach pierwszej polskiej dynastii. Analizując zagadnienie "Monarchia Piastów w Polsce- bilans panowania" należy rozpatrywać je na dwóch płaszczyznach: polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej, których częściami składowymi są gospodarka, kultura, ustrój, oraz prawo.

Głównym punktem polityki zagranicznej za panowania pierwszych Piastów było utrzymywanie przyjaźni z Cesarstwem, aby doraźnie zabezpieczyć młode państwo polskie przed ekspansją Marchii Wschodniej . Mieszko I płacił cesarzowi trybut „aż po rzekę Wartę” , jak wynika z relacji niemieckiego kronikarza Thietmara, biskupa merseburskiego.
Częste kontakty z cywilizowaną Europą, oraz wymierne korzyści jakie mogły płynąć
z wejścia Polski do kręgu państw chrześcijańskich zachęciły polskiego władcę do chrztu Polski, który nastąpił w 966r. Poprzedziło go małżeństwo Mieszka z czeską księżniczką Dobrawą (995r.), które przypieczętowało sojusz polsko-czeski, który pozwolił rozbić koalicję Czechów i Wieletów i pozwolił podjąć Mieszkowi wyprawę zbrojną na Pomorze. Doskonale ukazuje to istotę sojuszy zawieranych w tych czasach. Były one tworzone tylko na czas i użytek działań wojennych. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa wzrósł autorytet polskiego władcy na arenie międzynarodowej, oraz zapoczątkowało to napływ na ziemie polskie dużej liczby duchowieństwa, a co za tym idzie rozwój piśmiennictwa oraz kultury średniowiecznej.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
24.1.2011 (19:06)

Świetna praca !!