profil

Rodzaje skal

drukuj
satysfakcja 69 % 1149 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych.

Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:
- skały magmowe
- skały osadowe
- skały metamorficzne

SKAŁY MAGMOWE
Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania
i krystalizacji w głębi Ziemi lub tez zastygania law na powierzchni. Dzielimy zatem skały magmowe na:
- głębinowe – powstają w głębi Ziemi w procesach powolnego zastygania magmy (w warunkach wysokiego ciśnienia) mają one strukturę jawnokrystaliczną, tzn. posiadają widoczne gołym okiem wykształcone minerały, są to skały ciężkie, twarde, odporne na zniszczenia.
Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.
- wylewne – powstają na powierzchni w procesie gwałtownego zastygania magmy, maja strukturę skrytokrystaliczną (kryształy nie są widoczne gołym okiem, lawa stygnie tak szybko, że nie ma czasu na wykształcenie kryształów, przykłady: bazalt, andezyt, melafir) lub porfirową (stygnięcie i krystalizacja rozpoczęły się pod ziemią, jednak kolejny wybuch wulkanu wyrzucił je na powierzchnie, gdzie proces krystalizacji został przerwany, przykład: porfir)

Skały magmowe można podzielić tez ze względu na odczyn:
- kwaśny, bogaty w krzemionkę – np. granit
- zasadowy, ubogi w krzemionkę – np. gabro

SKAŁY OSADOWE
- okruchowe- powstają w wyniku niszczenia innych skał wskutek wietrzenia lub erozji, mogą t być skały luźne (okruchy nie są ze sobą połączone) oraz zwięzłe (okruchy scementowane drobnym materiałem). Przykłady: żwir, zlepieniec, piasek ( > 2 ), piaskowiec, less, muł ( < 0.1 ), mułowiec, glina ( < 0.01 ).
- organiczne – powstałe na skutek nagromadzenia szczątków roślinnych lub zwierzęcych, jak również w wyniku ich działalności. Przykłady: węgiel kamienny i brunatny, torf ; węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt naturalny; wapienie – wapień muszlowy, wapień koralowy, kreda pisząca
- chemiczne – powstałe poprzez wytracanie minerałów z roztworów ( głównie w trakcie parowania wód morskich) – przykład: wapień, gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa.

SKAŁY PRZEOBRAŻONE (METAMORFICZNE)

/> Zależnie od czynnika przeobrażającego, wyróżniamy:
- metamorfizm kontaktowy – czynnikiem przeobrażającym jest wysoka temperatura (zetknięcie skały z magmą) - przykład: marmur powstający z wapienia
- metamorfizm dynamiczny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie – przykład: łupki
- metamorfizm regionalny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie i temperatura, skały zostały przeniesione w te warunki z innego terenu przez ruchy skorupy ziemskiej – przykład: gnejs powstający z granitu.

Wykorzystanie skał:
- budownictwo – skały magmowe ( granit i bazalt ) i przeobrażone ( gnejs ) ze względu na dużą odporność na czynniki niszczące jak i walory estetyczne wykorzystywane są w budownictwie. Surowcem budowlanym jest wiele skał osadowych ( piaskowce, piaski, żwiry)
- ceramika – skały osadowe (gliny, iły)
- przemysł cementowy – wapienie, margle
- ogrodnictwo – torfy
- energetyka – węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa
- przemysł nawozów mineralnych i wielu artykułów chemicznych – potas, fosfor, siarka, sód
- przemysł spożywczy – sól kamienna


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (21) Brak komentarzy
1.10.2011 (14:12)

Dzięki. Przygotowuję się do konkursu, a ta ściąga jest idealna zarówno do nauki, jak i do powtórzenia :))

24.9.2011 (11:01)

Ej Gnejs to jaka skała?

15.10.2011 (14:32)

Ej Gnejs to jaka skała?

16.5.2011 (18:36)

Praca bardzo mi sie przydała . Dzięki kmioty;)