profil

Minerały i skały

drukuj
satysfakcja 67 % 406 głosów

Skorupę ziemską tworzą skały zbudowane z minerałów. Minerałami nazywamy naturalne składniki skorupy ziemskiej, jednorodne chemicznie (ściśle określony skład chemiczny – pierwiastek, związek chemiczny lub jednorodna mieszanina pierwiastków bądź związków chemicznych) i fizycznie (z reguły ciała stałe o uporządkowanej budowie wewnętrznej, najczęściej w postaci kryształu). Minerały stanowią najmniejszą, niepodzielną jednostkę litosfery, utworzoną w wyniku naturalnych procesów geologicznych (lub niekiedy kosmologicznych). Istnieje prawie 4000 minerałów, złożonych z 92 różnych pierwiastków. Jednak tylko ok. czterdziestu kilku z nich stanowi podstawowe składniki skał, a tylko kilkanaście z nich tworzy prawie 99% składu skorupy ziemskiej.

Procentowa zawartość minerałów w skorupie ziemskiej

plagioklazy 40,2%
ortoklaz i mikroklin 17,7%
pirokseny i amfibole 15,6%
kwarc 12,6%
magnetyt i hematyt 3,7%
łyszczyki (miki) 3,6%
minerały akcesoryczne skał magmowych 2,9%
kalcyt 1,5%
minerały ilaste 1,1%
inne 1,1%

Minerały różnią się od siebie licznymi cechami: postacią krystaliczną,barwą, połyskiem, przezroczystością, twardością, łupliwością,spójnością, gęstością, a także twardością. Minerały wchodzą w skład skał; skład mineralny danej skały decyduje o jej rodzaju i cechach.

Skały to naturalne zespoły minerałów powstałe w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmologicznych. Rodzaj skały określa się na podstawie składu mineralnego, struktury (kształt i rozmiary minerałów w skale) oraz tekstury (ułożenie minerałów w skale).
Ze względu na sposób powstania skały dzielimy na magmowe,osadowe i metamorficzne (przeobrażone).

Główne rodzaje skał

skały magmowe skały wylewne bazalt, andezyt, diabaz, ryolit, melafir
skały głębinowe perydotyt, granit, sjenit, gabro, dioryt
skały osadowe skały okruchowe luźne: gruz, żwir, piasek, mułek,less, ił,

zwięzłe: brekcja, zlepieniec, piaskowiec, mułowiec, glina, boksyt
pochodzenia organicznego wapień, kreda wapienna (pisząca), margiel, dolomit, rogowiec, węgiel, fosforyt, syderyt
pochodzenia chemicznego sól kamienna, gips, anhydryt
skały metamorficzne gnejs, łupek krystaliczny (łupek metamorficzny), fyllit, serpentynit, marmur, kwarcyt
Przydatne hasło? Tak Nie
  • Minerały i skały