profil

Zasady analizy i interpretacji wiersza.

drukuj
satysfakcja 77 % 730 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Analiza i interpretacja utworu poetyckiego
Analiza – badanie i opis kompozycji utworu; podmiot liryczny, zabiegi poetyckie, motyw utworu, sytuacja liryczna, zasady, którymi kierował się poeta.
Interpretacja – odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze zmierzające do wydobycia sensu danego zjawiska.
Sposób postępowania:

1 Co wynika z tytułu, określić centralny motyw, temat
2 Określić rodzaj liryki:
a) bezpośrednia (Ja w pierwszej osobie)
b) pośrednia (w trzeciej osobie)
c) opisowa
d) inwokacyjna (druga osoba)
e) maski (postać podstawiona reprezentująca poglądy poety)
f) sytuacyjna
g) aktora (zamiast poety wypowiada się inna osoba)
h) podmiotu zbiorowego
i) biesiadna
j) patriotyczna
k) polityczna
l) refleksyjno-filozoficzna
m) miłosna
3 Określić sytuacje liryczną (sytuacja w jakiej pada wypowiedź podmiotu lirycznego):
a) sytuacja wyznania
b) apostrofa
c) liryka sytuacyjna (dialog)
4 Forma wypowiedzi:
a) monolog
b) dialog
c) narracja
5 Co wiemy o podmiocie lirycznym, określenie jego rodzaju
6 Wymowa utworu, analiza obrazów (za pomocą jakich środków został przedstawiony obraz):
a) rymy (żeńskie i męskie, gramatyczne i niegramatyczne, dokładne i niedokładne) parzyste i nieparzyste, okalające i krzyżowe), rytmy, onomatopeje, eufonie, aliteracje
b) archaizmy, neologizmy, zdrobnienia, zgrubienia, poetyzmy
c) powtórzenia, refreny, inwokacje, porównania, elipsy, inwersje
d) figury stylistyczne, epitety, porównania, kontrasty, alegorie, metafory, personifikacja, animizacja, oksymoron, metonimia, hiperbola, peryfraza, symbol
7 Analiza warstw językowych:
) fonetyczna (wyrazy dźwiękonaśladowcze)
) leksykalna (słownictwo)
) składniowa (budowa zdań)
morfologiczna (słowotwórstwo)

JAK PORADZIĆ SOBIE Z INTERPRETACJ TEKSTU POETYCKIEGO ?

? Moje problemy z poezją

- przesłanie poety
- trudny język
- środki stylistyczne

Czytamy 2 - 3 krotnie wiersz

? Co trzeba zrobić przed przeczytaniem wiersza ?

- zwracamy uwagę na kompozycję wiersza
(wiersz stroficzny - podział na strofy, zwrotki;
wiersz stychiczny, inaczej ciągły - brak podziału na strofy)
- zwracamy uwagę na długość wersów (czy s jednakowej, czy
różnej długości)
- zwracamy uwagę na dedykację i na datę (ewentualnie miejsce)
powstania utworu i tytuł

? Pierwsze czytanie utworu

- czy wiersz nam się podoba ?
- temat wiersza (istotną rolę w określeniu tematu spełniają:
imiona własne, nazwy miejscowe, odwołania do faktów
historycznych, do tradycji biblijnej i mitologicznej)
- pochodzenie tytułu
- rozpoznanie gatunku (o ile potrafimy)
- słownictwo (wyrazy staropolskie, neologizmy, wyrazy pochodzenia
obcego, cytat z obcego dzieła)
- występowanie rymów

? Analiza interpretacyjna tekstu poetyckiego

- czytanie tekstu "małymi kawałkami"
(można tekst podzielić na wersy, strofy lub większe
całości tematyczne, które da się spójnie interpretować)
- w przypadku interpretacji pisemnej robimy najpierw notatki
do każdej z małych całości tematycznych, które potem zbieramy
w postaci wniosków
- każdy ma prawo do indywidualnej interpretacji pod warunkiem, że
znajdzie w tekście potwierdzenia swoich słów

- jeśli rozpoznane w tekście środki stylistyczne (metafory, epitety,
przenośnie, porównania) lub środki retoryczne (apostrofy, inwersje,
przerzutnie, powtórzenia, wyliczenia) i mają one istotny wpływ na
interpretację tekstu poetyckiego, to musimy je również uwzględnić
w analizie wiersza

? Pisemna interpretacja tekstu poetyckiego

Jak każde wypracowanie, interpretacja powinna zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Proporcje:

a) Wstęp:
- informacje na temat autora
- kilka słów na temat czasu powstania utworu
- rozważania dotyczące mojego spojrzenia na wiat,
a wiążące się tematycznie z omawianym utworem
- nawiązania do utworów już znanych, do tradycji literackiej,
do znanych mitów, motywów, inspiracji

b) Rozwinięcie:
- analiza tekstu poetyckiego, poparta cytatami w sposób funkcjonalny
- zachowujemy oryginalny podział na wersy

c) Zakończenie:
- własne wnioski, podsumowanie
- własne odczucia po przeczytaniu i zinterpretowaniu wiersza

ANALIZA I INTERPRETACJA:
Założenia podstawowe:

1. Rozpoznaj zasadę zestawienia utworów
a ) podobieństwa
b ) różnice
c ) wstępna hipoteza odczytania utworów

2. Analiza i interpretacja ( podstawowe płaszczyzny porównywania utworów )
a ) miejsca nacechowane semantycznie ( kluczowe wyrażenia , zwroty i motywy )
b ) instancje nadawczo - odbiorcze
c ) ukształtowanie wypowiedzi

3. Określenie tematu

4. Znalezienie kontekstu

5. Uogólnienie interpretacyjne zestawienia tekstów
Założenia szczegółowe:

1. Kto do kogo mówi?
2. W jakiej sytuacji?
3. W jaki sposób mówi?
4. W jakim gatunku wypowiada się?( znajomość konwencji, operowanie z zakresu poetyki oraz budowy języka)
5. Co stanowi dominantę kompozycyjną? ( jej wpływ na przyjętą hipotezę )
6. O czym mówi?( tytuł, puenta, motywy )
7. Jakie występują odwołania do kontekstów kulturowych? ( motywy, nawiązania intertekstualne)
8. Do jakich kontekstów można się odwołać? Interpretacja uogólniająca:
a. teza interpretacyjna
b. sposób oceny i wartościowania


Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
Komentarze (14) Brak komentarzy
1.3.2011 (00:06)

Kto napisze to Trenów 5,7,8 ??

4.6.2008 (16:24)

lajtówka ale analfabeta

4.3.2008 (17:43)

bardzo ładnie opisane, zielona z polskiego jestem, a jutro mam ustnie zinterpretować i zanalizować wiersz ;)

Materiały do matury


Zadania z Języka polskiego
malydzikun0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 45 minut temu

Dr Watson często podkreśla,że Holmes w każdej sytuacji i na każdym miejscu zachowuje się jak przystoi dżentelmenowi. Co to dokladnie znaczy...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

SplaSh0 rozwiązanych zadań
Język polski 30 pkt 49 minut temu

Napisz 15 zdań dialogu, o dziewczynce która gada z motylkiem

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

malydzikun0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 50 minut temu

Dr Watson często podkreśla,że Holmes w każdej sytuacji i na każdym miejscu zachowuje się jak przystoi dżentelmenowi. Co to dokladnie znaczy...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Magii331 rozwiązane zadanie
Język polski 10 pkt 50 minut temu

Wyobraz sobie że jesteś w szkole za granicą.Opowiedz o swoim kraju koleżankom i kolegom w klasie.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

rosik10 rozwiązanych zadań
Język polski 25 pkt 1 godzinę 59 minut temu

Chyba się zakochałem - trzy zapisy w dzienniku.   15 linijek   na jutro

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 20
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.