profil

Znaczenie Oceanów

drukuj
satysfakcja 53 % 145 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi. Stanowi ¾ powierzchni Kuli Ziemskiej i decyduje o życiu organizmów żywych. Wchodzi w skład : organizmów żywych, stanowi środowisko ich życia, jest składnikiem pożywienia, jest dobrym rozpuszczalnikiem, umożliwia przemianę materii. Umożliwia rozwój rolnictwa, przemysłu i gospodarki komunalnej. Całkowita ilość wody w przyrodzie jest stała. Woda dzięki możliwości zmiany stanu skupienia podlega stałemu krążeniu w przyrodzie. Globalny ekosystem lądowy uzależniony jest od zasobów wód słodkich, stanowiących niewielki procent wszystkich wód. Problemy z zaopatrzeniem w wodę występują najdotkliwiej w krajach zwrotnikowych i podzwrotnikowych obfitujących w obszary pustynne. Zasoby wodne Polski cech*je duża zmienność sezonowa i nierównomierność rozmieszczenia terytorialnego. Polska należy do najuboższych w zasoby wodne krajów Europy. Średni odpływ wód powierzchniowych wynosi 60 km.3, co daje 1,6 tys. m3 na mieszkańca .Jest to 3-krotnie mniej niż średnio w Europie i 5-razy mniej niż na świecie.Wody naturalne można podzielić na wody morskie-słone i wody śródlądowe-słodkie. W zależności od pochodzenia dzielimy je na wody: opadowe ( atmosferyczne), powierzchniowe i podziemne Bardzo niewielką część zasobów wody słodkiej na Ziemi, tworzą wody biologiczne, – czyli te w organizmach żywych. Dla samych organizmów wody te są bardzo ważne. Chciałbym to zobrazować na przykładzie organizmu ludzkiego. Woda charakteryzuje się wysokimi wartościami pewnych stałych fizycznych. Przede wszystkim ma bardzo wysokie ciepło właściwe. Ze względu na dużą wartość ciepła właściwego wody można w niej zgromadzić duże ilości ciepła. To tłumaczy wpływ mórz i oceanów, a także prądów morskich na klimat. Ciepło zgromadzone w lecie jest następnie oddawane zimą. Podobnie jest z dniem i nocą. Ciepło nagromadzone w dzień jest oddawane w nocy. Dlatego też wybrzeża oceanów mają łagodniejszy klimat i mniejsze amplitudy dobowe, niż rejony położone w głębi lądu. Duże ciepło parowania wody ma ogromne znaczenie dla organizmu. Nasz stałocieplny organizm nie znosi większych wahań temperatury. W przegrzanym środowisku ciało człowieka się poci. Pot składa się w 99 % z wody, która parując ochładza organizm, a więc pobiera dużą ilość ciepła. Obieg wody w przyrodzie można podzielić na obieg mały i obieg duży. Obieg mały obejmuje parowanie z powierzchni mórz i oceanów i opad wyparowanej wody w postaci opadu atmosferycznego znów do oceanu. Obieg duży włącza również krążenie wody na lądzie. Wyparowana woda jest transportowana w postaci pary wodnej nad kontynent i tam jako opad dostaje się na ziemię. Następnie dąży do przedostania się różnymi drogami z powrotem do oceanu.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: znaczenie_oceanów.doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
12.2.2012 (20:32)

Nie mogłas po prostu wymienić znaczenia oceanu w przyrodzie,tylko rozpisałaś się jak nie wiadomo co?