profil

Zwierzęta – heterotroficzni zdobywcy lądów i oceanów

drukuj
satysfakcja 38 % 8 głosów

Zwierzęta to organizmy wielokomórkowe, heterotroficzne, zdolne do aktywnego przemieszczania się przynajmniej na jednym etapie rozwoju. Komórki budujące ich ciało nie posiadają ściany komórkowej. Spaja je substancja międzykomórkowa zawierająca kolagen. Posiadają budowę tkankową. W rozwoju zarodkowym zwierząt występuje stadium blastuli.

satysfakcja 28% 43 głosów

Tkanki zwierzęce

Komórki tworzące tkanki zwierzęce rozwijają się z warstw zarodkowych (listków zarodkowych). Wyróżnia się tkankę nabłonkową , łączną , mięśniową , nerwową . W poszczególnych typach tkanek istnieje dalsze zróżnicowanie, wynikające z odrębnych cech budowy oraz specyficznych funkcji.

satysfakcja 20% 10 głosów

Charakterystyka organizmu zwierzęcego

W rozwoju osobniczym zwierząt następuje kolejno różnicowanie się, specjalizacja oraz integracja budujących je tkanek, czego efektem jest ukształtowanie się różnych narządów, które pełnią określone funkcje. Współdziałające ze sobą narządy tworzą układy narządów. Te zaś powiązane są w jedną strukturalną i funkcjonalną całość, jaką stanowi organizm. Proces doskonalenia budowy organizmów zwierzęcych następował stopniowo w toku ewolucji.

satysfakcja 39% 91 głosów

Systematyka zwierząt

Królestwo zwierząt obejmuje ogromną liczbę gatunków, pogrupowanych w duże jednostki systematyczne, jakie stanowią typy. Poniżej zostały przedstawione tylko wybrane typy zwierząt, ważne ze względu na rozwój ewolucyjny świata zwierząt lub ich znaczenie w przyrodzie.

Przydatne hasło? Tak Nie