profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja59%
Biologia

Stepy

Stepy zajmują duże obszary Azji, Ameryki Północnej i Południowej o klimacie umiarkowanym suchym. Gleby są żyzne. W rejonach wilgotniejszych występują czarnoziemy, w suchych gleby kasztanowe. Cechuje je różnorodność gatunków traw i ziół. Zwierzęta stepowe często żyją w stadach, np. bizony w Ameryce Północnej, konie Przewalskiego, wielbłądy dwugarbne, dzikie osły w Azji. Licznie występują jaszczurki i węże. Częste są gryzonie żyjące w norach, np. susły w Eurazji oraz pieski preriowe w...satysfakcja47%
Geografia

Formacje roslinne

*Wilgotne lasy równikowe, bardzo bujne, najbardziej b. na ziemi. Największe z nich są puszcze równikowe w Ameryce Południowej i na Nizinie Amazonki. Przeważają tam wysokie, liściaste drzewa. Przechodzą w lasy widne, które w porze deszczowej są...satysfakcja44%
Geografia

Główne formacje roślinne świata

Główne formacje roślinne świata Organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Świat organiczny na lądach wykazuje ścisły związek ze strefowością klimatyczną i...satysfakcja48%
Geografia

Na wybranych przykładach wyjaśnij współzależność klimatu, roślinności i gleb

WYBRANE STREFY I FORMACJIE ROŚLINNE A KSZTAŁTUJĄCY JE KLIMAT I GLEBY Strefa tundry Charakterystyczna dla półkuli północnej. Rozciąga się na południe od śnieżno – lodowych pustyń arktycznych i na północ od polarnej granicy lasów. Zajmuje...satysfakcja52%
Geografia

Stepy

STEPY Step to najbardziej rozpowszechniona formacja trawiasta na Ziemi. Jest to bezdrzewna formacja zielno-trawiasta o charakterze sucho-roślinnym typowa dla klimatu umiarkowanego chłodnego z mroźna zima i suchym gorącym latem o opadach poniżej...satysfakcja75%
Geografia

Stepy

Step- jest to równina pozbawiona drzew, rzek i jezior. Step przypomina pod tym względem prerię, z tą różnicą, że preria jest z reguły zdominowana przez wysokie trawy, a step może być obszarem półpustynnym lub pokrytym trawą i krzewami (czasem w...satysfakcja47%
Geografia

Preria, Step, Puszta i Pampa- referat

Preria - rozległe obszary porośnięte roślinnością trawiastą, w Ameryce Północnej. Preria jest podobna do występującego w Azji stepu. Rozróżnia się kilka odmian prerii: prerię niską - na obszarach o małych opadach (400 mm rocznie), porośniętą luźno...satysfakcja62%
Geografia

Stepy

Stepy Klimat: Stepy to rozległe, bezdrzewne obszary porośnięte roślinnością trawiastą, w głębi kontynentów. Stepy występują w suchej strefie umiarkowanej o ostrych zimach(-15 do ?20oC)trwających od listopada do marca i upalnych latach( 15 do...