profil

Prace 13
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja30%
Język polski

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie. Czy znajdujesz potwierdzenie tej tezy w dziełach antycznych i Biblii ?

Rzeczywista wartość człowieka jako jednostki zawsze była, jest i będzie kwestią dość kontrowersyjną. Każdy z nas pojmuje przecież własne istnienie inaczej. Głęboko wierzący katolik uważa na przykład, że wszystko co w ogóle się staje może zyskać...satysfakcja67%
Filozofia

Człowiek – czemu mówimy, że to brzmi dumnie?

Czy mamy być naprawdę dumnie z tego, że jesteśmy ludźmi? Co w ogóle oznacza „człowiek”? W pojęciu większości to nic innego jak istota wyższa nad innymi, lepsza i mająca najwyższą władzę, ale czy tak jest naprawdę? Czym zasłużyliśmy sobie na miano...satysfakcja60%
Język polski

"Nie szata zdobi człowieka"

"Nie szata zdobi człowieka"-takie powiedzenie świadczy o tym,że żaden nawet bardzo strojny ubiór nie odzwierciedla dobrych cech naszego charakteru.Ludzie zwyczajnie dzielą się na biednych i bogatych,nieinteligentnych,ładnych,brzydkich oraz...satysfakcja75%
Język polski

Rozważ paradoksalną formułę Mefista: "Jam jest tej siły cząstką drobną, co zawsze złego pragnie i zawsze czyni dobro."

Według „Słownika jezyka polskiego”: „zło” jest tym, co niezgodne z zasadami moralności i zasadami życia społecznego, tym, co przynosi nieszczęście; jest przeciwieństwem dobra, ideału moralnego. Dobro zaś to to, co jest oceniane jako pomyślne,...satysfakcja75%
Biologia

Człowiek a małpy człekokształtne

CZŁOWIEK postawa ciała- pionowa (ze szczątków kopalnych można wnioskować, że pionowa postawa ciała i dwunożna lokomocja pojawiły się kilka mln lat temu) poruszanie się- lokomocja dwunożna owłosienie ciała- w większości zanikło czaszka-...satysfakcja60%
Psychologia

Scharakteryzuj cechy osobowościowe człowieka.

Przez osobowość rozumiemy zespół względnie stałych cech, które odróżniają człowieka od innych ludzi nie tylko pod względem wyglądu zewnętrznego, ale również jego sposób zachowania się. Osobowość jest strukturą całościową cech psychicznych,...satysfakcjab/d
Język polski

Napisz własną pochwałę tego, co według Ciebie jest najcenniejsze w człowieku.

Moim zdaniem tak naprawdę najcenniejszy w człowieku jest instynkt, który kieruje nami od urodzenia i prawie zawsze musi wziąć górę, bo inaczej życie pokonałoby nas szybko. Rozwinął on się bardzo dobrze u człowieka w przeciągu wielu tysięcy lat i...satysfakcjab/d
Biologia

Cechy człowieka

Cechy anatomiczne i fizjologiczne dziedziczymy po naszych przodkach . Niestety , przekazywana jest również skłonność. Do zapadania na określone choroby , a czasem nawet konkretna choroba . Z wrodzonymi wadami rozwojowymi, takimi jak rozszczep...satysfakcja72%
Biologia

Genetyka - regułki

Dziedziczenie cech polega na przekazaniu przez rodziców potomstwu substancji zwanej DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy). DNA zawiera info o tym jak zbudowane jest białko. Odcinek DNA, który odpowiada za budowę określonego białka nazywa się...satysfakcja28%
Język polski

Człowiek istotą słabą, czy silną?

Co rozumiem przez istotę słabą, a co przez silną? Czy istnieje podział społeczeństwa na te dwie grupy? Czy przyroda miesza się w nasze życie? Jak ludzki rozum radzi sobie... by przetrwać? Moje pierwsze skojarzenie z człowiekiem słabym od razu...