profil

Język angielski

(24)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

464 online
satysfakcja20%

Sprawdzian dla VI kl. Szkoły podstawowej

I. Uzupełnij 1) I am from Poland, I?m Polish. 2) I am from France, I?m ________________ 3) I am from ________________, I?m British. II. Uzupełnij opis odpowiednią formą czasownika ?być? I ____________ Manuel. I ____________ from Spain. Wendy...

satysfakcja71%

Poradnik kursanta - nauka j.obcego

W spisie treści znajdą Państwo tematy jakie zostaną poruszone. W poradniku znajdą się wskazówki dotyczące uczenia się j. angielskiego i rosyjskiego. Przeczytaj poradnik po polsku ucząc się angielskiego - - zobacz jak można uczyć się języka...

satysfakcja71%

"Doing the shopping"

Przedstawiam konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej, który można wykorzystać przy omawianiu lekcji związanej z robieniem zakupów oraz pytaniem o cenę.

satysfakcja61%

Konspekt lekcji języka angielskiego w I klasie gimnazjum- personal pronouns, "be" positive

Małgorzata Kobińska Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Serokomli SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa: I gimnazjum Szkoła Zespół Szkół w Serokomli Czas: 45 min. Temat: Grammar – personal pronouns, “be”...

satysfakcja22%

Sprawdzian dla podstawówki z języka angielskiego

Ex. 1 1. Monika watches sitcoms. (Never) 2. It is cold in this country. (Always) 3. Does he go to the theatre? (Sometimes) 4. There is a good film in the cinema. (Normally) 5. I can't watch TV at night. (Usually) 6. Peter has got interesting...

satysfakcja75%

Marketing vs Global brands

Imię i nazwisko nauczyciela: Beata T. Klasa: III a Technikum Zawodowego – Technik Ekonomista Data: 18 marca 2010 Czas realizacji: 45 min TEMAT: MARKETING vs GLOBAL BRANDS Cele wynikające z podstawy programowej: Uczeń w wyniku...

satysfakcja43%

Podróżowanie i turystka - kartkówka z angielskiego dla klasy III gimnazjum

Podróżowanie i turystyka I. Uzupełnij puste luki właściwymi wyrazami. 1. Usually in a hotel you need to _ _ _ c _ out before noon. 2. You can exchange foreign _ _ r _ _ n _ _ at the Exchange. 3. You can _ _ o _ your flight online...

satysfakcja56%

Konspekt lekcji języka angielskiego w I klasie gimnazjum- "be" negative, questions and answers

Małgorzata Kobińska Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Serokomli SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa: I gimnazjum Szkoła Zespół Szkół w Serokomli Czas: 45 min. Temat: Grammar ? ?be? negative, questions and answers...

satysfakcja43%

Second conditional – exercises

Class: Technikum Ekonomiczne I teacher’s name : Beata T. 1.Description of the class: - level: pre - intermediate, - students the ages 17, 19 women, 4 men, - the classes take place from 8.50 a.m. to 9.35...

satysfakcja41%

Kartkówka z angielskiego z rodziału "Praca"

Zachęcam do wykorzystania na lekcjach w klasie III gimnazjum. Complete definitions. Uzupełnij definicje odpowiednimi zwrotami związanymi z pracą. 1. He is a judge and he works in a _ _ _ _ _. 2. I don’t work 8 hours. It’s a _ _ _ _ -...