profil

Prosze o pomoc w rozwiązaniu zadan
Zad 1. Mowa zalezna
1.Tom is hungry, he said. He said ..................
2.We don't

like cats, my parents said. My parents told me (that) .........
3.My mum can't cook, my friend told me. My friend told me (that) .............
4. I met her in Warsaw, she said. She said ..................
5. She is strong. He said ...........
6.I like him very much. He said .........
7. She had three cars. He said ....................
8. We didn't paint it! He said ..........
9. Mike doesn't live in Warsaw . He said .............
10. That dog was very hungry. He said that.................
Zad 2 Wstaw właściwą formę czasownika Past Perfect lub Past Simple
1. Before I .............. ( go ) to the cinema, I ................. (buy) tikets.
2. I .............. (be) so nervous, because I ........... ( not do ) that before.
3. I was so excited when I ............ ( meet)her . We ............ ( speak ) to each other for many years.
4. People ................ (buy) these houses and then ............. ( move in )

Z góry dziękuje
20 pkt za rozwiązanie + 10 pkt za najlepsze rozwiązanie - 18.6.2017 (16:06) - przydatność: 100% - głosów: 1
Odpowiedzi
Kmiotka
25.6.2017 (03:04)
1. He said Tom was hungry.
2. My parents told me (that) they didn't like cats.
3. My friend told me (that) my mum couldn't cook.
4. She said she had met her in Warsaw.
5. He said she was strong.
6. He said he liked him very much.
7. He said she had had three cats.
8. He said they hadn't painted it.
9. He said Mike didn't live in Warsaw.
10. He said that dog had been  very hungry.
1. Before I went to the cinema, I had bought tickets.
2. I was so nervous, because I hadn't done that before.
3. I was so excited when I met her. We hadn't spoken to each other for many years.
4. People had bought(może być też samo: bought, jako że jest następstwo, dwie akcje dziejące się po sobie) these houses and then moved in. 


:)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie