profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
10
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
Abacz0 rozwiązanych zadań
Matematyka 20 pkt 22.4.2018 (15:41)

Proszę o rozwiazanie zadania 2

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 15
Rozwiązuj