profil

Totalitaryzm, autorytaryzm, demokracja

drukuj
satysfakcja 57 % 39 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Totalitaryzm - charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb i masowych monopartii.

Totalitaryzm charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe idą w parze z rozczarowaniem do demokracji, jej kryzysem lub niedostatkiem.
? Przykładami państw totalitarnych były narodowo-socjalistyczne Niemcy, komunistyczny Związek Radziecki lub Chiny Mao Zedonga.
? Totalitarny system rządów jest do chwili obecnej sprawowany w Korei Północnej.

Opis
W systemach totalitarnych władze wymagają od jednostki nie tylko podporządkowania się, ale również zaakceptowania ideologii i publicznego manifestowania tej akceptacji. Władzę zaś sprawują "nieomylne" jednostki (Hitler, Stalin), które poddane są kultowi.
? Często błędnie twierdzi się, że jednym z teoretyków państwa totalitarnego był Platon, którego głównym celem było poszukiwanie państwa idealnego.

Cechy
Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są:
1. autokratyzm,
2. kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia
3. ingerencja w przekonania, poglądy, zachowania obywateli
4. także rozbudowana propaganda
5. pełna kontrola nad siłami zbrojnymi, policją i wymiarem sprawiedliwości.

Dwaj współcześni politolodzy Brzeziński i Friedrich wyróżnili 6 cech, które, występując jednocześnie w danym państwie, świadczą o jego totalitaryzmie. Są to:

? jedna ideologia
? jedna partia
? kult jednostki, wodza
? aparat przymusu politycznego i represji
? gospodarka centralnie sterowana
? brak wolnych mediów, media w rękach władzy
? ew. militaryzacja, tzw. państwo policyjne

Autorytaryzm to doktryna polityczna i oparty na niej system rządów, kładący nacisk na konieczność podporządkowania się jednostek władzy jednego przywódcy, obdarzonego (lub nie) talentami przywódczymi i dyplomatycznymi, niezachwianą moralnością i zdecydowanym charakterem, oraz rozbudowaną wiedzą na temat procesów gospodarczych i demograficznych.

System ten stwarza ryzyko ewoluowania w stronę totalitaryzmu, jednakże jego zaletą jest szybkość i jednolitość planowania polityki oraz całkowity brak paradoksów prawnych, jakich nie można ominąć będąc ograniczonym konstytucją.

Geneza słowa autorytaryzm nie pochodzi od auto- (samemu-, osobiście-, samodzielnie-), ale od słowa autorytet.

Demokracja (z greckiego demos - "lud" kratos "rządy") - ustrój polityczny, oparty na trójpodziale władzy, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy