profil

Dwudziestolecie międzywojenne-powtórka do sprawdzianu

drukuj
satysfakcja 60 % 272 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POJĘCIA:
Mniejszość narodowa- grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od reszty społeczności językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.
Sejm Ustawodawczy- to jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji (Konstytuanta) odrodzonej Polski.
Dyktator- dyktatorem określa się przywódcę kraju, sprawującego władzę w sposób autorytarny łamiąc przy tym prawa człowieka
Totalitaryzm- to forma rządów, w której obywatele są całkowicie podporządkowani absolutnej władzy państwa, we wszystkich aspektach życia.
Faszyzm- ruch społeczno-polityczny o charakterze antydemokratycznym, totalitarnym
Hitleryzm- system społeczno polityczny zainicjowany przez hitlera uwzględniający działania z Mein Kamp
Stalinizm- to system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR pod władzą Józefa Stalina
Komunizm- system społeczno-polityczny stworzony w myśl zasad ideologii komunistycznej.
Rasizm-
Zamach stanu- próba lub sposób zdobycia władzy przez jednostkę, bądź grupę, najczęściej metodami siłowymi
Antysemityzm- uprzedzenie, postawa wrogości w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego
Inflacja-jest to obniżanie się siły nabywczej pieniądza (jego wartości rynkowej)
Reforma walutowa-
Terror- stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy
Nacjonalizm- postawa społeczno-polityczna uznająca interes własnego narodu za nadrzędny wobec interesu grup społecznych
Industrializacja-inaczej uprzemysłowienie jest to proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji
Kołchoz-formalnie rolnicza spółdzielnia produkcyjna, w rzeczywistości rodzaj przedsiębiorstwa rolniczego charakterystycznego dla byłego ZSRR
Łagier-system obozów pracy przymusowej w ZSRR
Gułag-
Nazizm- to totalitarna ideologia NSDAP obowiązująca w Niemczech w czasie sprawowania władzy przez tę partię 1933-1945
Kult jednostki- określanie sposobu sprawowania władzy przez dyktatorów
Sanacja- uzdrowienie życia publicznego
Przewrót majowy- nazwa zamachu stanu dokonanego przez J.

Piłsudskiego
Deportacje- to proces wysiedlenia
Kryzys przysięgowy- tak nazwano odmowę złożenia przysięgi przez J. Piłsudskiego cesarzowi Niemiec
COP- Centralny Okręg Przemysłowy, ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski.
Mała konstytucja- to Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. w sprawie powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa
Autorytaryzm- system ustrojowy oparty na nie kontrolowanej władzy jednostki lub grupy
Demokracja parlamentarna- ustrój państwa, w którym najwyższym organem władzy jest parlament reprezentujący władzę ludu
Wojna celna-
„sprawa brzeska”- polityczny proces sądowy przywódców Centrolewu, przeprowadzony w dniach 26 października 1931 - 13 stycznia 1932 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
„Wielka czystka”- nazwa okresu historii ZSRR w latach 30. XX wieku, charakteryzującego się szczególnie nasilonym terrorem, skierowanym wobec kadr partyjnych, urzędników, dowódców wojskowych oraz innych osób, oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną (nazywano ich wrogami ludu).
Centrolew- nazwa opozycyjnego wobec sanacji bloku politycznego
„noc długich noży”- nazwa nadana akcji wymordowania wielu konkurentów i przeciwników Hitlera
Ustawy norymberskie- ustawy ograniczające prawa obywatelskie Żydów

DATY:
17.III.1921r.- Konstytucja Marcowa
23.VI.1935r.-
12.V.1926r.- zamach stanu w Polsce J. Piłsudski
1922r.- konferencja w Genui; zamach stanu we Włoszech
1925r.- podpisanie paktu przez Niemcy o nienaruszalności granic z Francją i Belgią w Locarno
1933r.- Hitler Kanclerzem Niemiec
1929r.- pierwszy antybiotyk Penicylina-Ernest Fleming
1929-1933(35)r.-kryzys przemysłowy
6.XII.1922r.- zamordowanie Gabriela Narutowicza I Prezydenta Rzeczypospolitej

POSTACIE:
Józef Stalin- dyktator Rosyjski
Benito Mussolini- dyktator Włoski, przywódca faszyzmu
Adolf Hitler- dyktator Niemiecki
Gabriel Narutowicz- Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej
Stanisław Wojciechowski- polski polityk, II Prezydent Rzeczypospolitej, współtwórca PPS
Ignacy Mościcki- polski polityk i chemik. III Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Józef Piłsudski- polski dowódca wojskowy i mąż stanu, pierwszy Marszałek Polski, dwukrotny premier Polski
Władysław Grabski-polski polityk, ekonomista i historyk. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej.
Eugeniusz Kwiatkowski-polski polityk i działacz gospodarczy II Rzeczypospolitej.
Ignacy Paderewski- wybitny pianista, kompozytor, polityk, prof. konserwatorium w Warszawie. W 1919 był premierem i ministrem spraw zagranicznych.
Edward Rydz-Śmigły-wł. Edward Rydz, pseudonimy Śmigły, Tarłowski, Adam Zawisza. Polityk, marszałek Polski (od 11 listopada 1936) i Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 roku.
Wincenty Witos-polski polityk, wybitny działacz ruchu ludowego. „Sprawa brzeska”, Premier RP
Włodzimierz Lenin- organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie Rosji Radzieckiej, jej pierwszy dyktator, współzałożyciel i przywódca partii bolszewickiej. Teoretyk i ideolog komunizmu.
Jędrzej Moraczewski- był premierem RP, Jeden z przywódców PPS, Minister komunikacji
Kazimierz Bartel- I Premier RP po przewrocie majowym, polski polityk, matematyk, rektor Politechniki Lwowskiej.
Felicjan Sławoj-Składkowski- Premier RP, polski generał i polityk
Lew Trocki- rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców i przywódców Rosji Radzieckiej. Bliski współpracownik Włodzimierza Lenina, uczestnik rewolucji 1905-1907; był przewodniczącym Rady Delegatów Robotniczych w Petersburgu, po jej upadku na emigracji do wybuchu rewolucji lutowej.


Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
Dwudziestolecie międzywojenne powtórka do sprawdzianu dwudziestolecie międzywojenne Dwudziestolecie międzywojenne powtórka Dwudziestolecie międzywojenne ściąga Dwudziestolecie międzywojenne pojęcia Dwudziestolecie międzywojenne daty Dwudziestolecie międzywojenne postacie mniejszość narodowa Co to jest mniejszość narodowa WSZYSTKIE
Komentarze (2) Brak komentarzy
24.11.2008 (19:13)

Fajne powtórzenie.Bardzo się przyda przed jutrzejszym sprawdzianem.

11.12.2006 (19:03)

Jak głosi sama nazwa - będę miała małą powtórkę do sprawdzianu. Może nie najlepsze, ale zawsze coś xD 3+.