profil

Rodzaje przedsiębiorstw gospodarczych

drukuj
satysfakcja 57 % 194 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw:
a)przedsiębiorstwa państwowe
b)spółdzielcze
c)przedsiębiorstwa indywidualne
d)spółki
- cywilna
- prawa handlowego
* osobowe (jawna,partnerska,komandytowa,komandytowo-akcyjna)
* kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością,akcyjna)

Część z tych przedsiębiorstw posiada osobowość prawną a część nie.Te które mają osobowość prawną mogą samodzielnie wchodzić w porozumienie z innymi podmiotami,zawierać z nimi umowy oraz zaciągnąć kredyt.Za zobowiązania właściciela odpowiadają jedynie do wysokości swych udziałów.Osobowość prawną posiadają spółki kapitałowe oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe.Spółki osobowe,cywilne oraz przedsiębiorstwa indywidualne nie mają osobowości prawnej.Oznacza to,że nie mogą samodzielnie wchodzić w porozumienia z innymi podmiotami,zawierać z nimi umów oraz zaciągać kredytów.Czynią to jedynie ich właściciele w swoim własnym imieniu jako osoby fizyczne.Za zobowiązania przedsiębiorstw odpowiadają właściciele własnym majątkiem


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału