profil

Arabowie

drukuj
satysfakcja 56 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ARABOWIE:

Według przekazu Biblii i Koranu, Arabowie są potomkami Sema.
Między II a I tys.p.n.e. religią Arabów był politeizm, w którym obok najwyższego Boga Allaha czczono ciała niebieskie. Przełomem w rozwoju ich kultury było stworzenie Islamu i zjednoczenie Półwyspu arabskiego przez Mahometa. Wkrótce po jego śmierci Arabowie pod przewodnictwem Kalifów podbili rozległe tereny- m.in. Mezopotamię, Persję, Turkiestan, Hiszpanię i Sycylię. Rozpowszechnili na podbitych terenach swe pismo, kulturę oraz język.
Pod koniec średniowiecza kultura arabska podupadła, Arabowie przez wieki znajdowali się w większości pod panowaniem tureckim. Po wyzwoleniu spod rządów Turków większość terenów arabskich uległa kolonizacji europejskiej, w większości francuskiej i angielskiej.
Odrodzenie kultury arabskiej miało miejsce na przełomie XIX i XX stulecia. Walczono wtedy o stworzenie państw świeckich na wzór zachodni i ograniczenie roli religii w życiu publicznym
Obecnie największym problemem z jakim borykają się Arabowie jest terroryzm oparty na radykalnych ruchach religijnych takich jak wahhabizm.

ISLAM:

Jest to religia zapoczątkowana przez Mahometa. Świętą księgą muzułmanów, czyli wyznawców islamu jest Koran. To w niej zostały spisane nauki Mahometa. Muzułmanie otaczają czcią tych samych patriarchów i proroków co Żydzi i Chrześcijanie. Jednak podstawową różnicą pomiędzy tymi religiami jest to że Islam nie uznaje boskości Jezusa, który jest dla nich jednym z wielu proroków.
Źródłem ich wiary jest także ,, Sunna?- księga opisująca życie Mahometa. Wyznanie wiary muzułmanina brzmi: ,, Nie ma Boga prócz Boga (Allaha), Mahomet jego prorokiem?
Zgodnie z wiarą muzułmanów Allah w ciągu sześciu dni stworzył świat i człowieka. Za życie zgodne z nakazami religii nagrodą jest raj. W islamie nie ma sakramentów ani duchownych. Mężczyźnie nakazane jest małżeństwo przy czym jest dopuszczane wielożeństwo. Zbawienie można osiągnąć spełniając pięć powinności- filarów:

I Wyznanie wiary. Muzułmanin musi je wyrecytować w obecności innych wiernych a potem wielokrotnie powtarzać.
II Odmawianie pięć razy dziennie modlitwy z twarzą zwróconą w stronę Mekki. Dniem wspólnej modlitwy jest piątek. Dzieci i osoby chore mogą odmawiać modlitwę trzy razy dziennie
III Jałmużna. Określoną część swego majątku, który nie jest jego dochodem muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym.
IV Post. W ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego wyznawcy muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia, a także palenia tytoniu. Wahhabici unikają nawet przełykania śliny.
V Pielgrzymka do Mekki. Muzułmanin musi odbyć ją przynajmniej raz w życiu jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podroż składa się cała rodzina lub wspólnota, która deleguje jedną osobę.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: arabowie.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy