profil

Rzeczpospolita Obojga Narodów

drukuj
satysfakcja 58 % 7 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Unia realna ? związek państw oparty na wspólnych instytucjach;

Unia personalna ? związek ^2 państw połączonych jednym monarchą;

Inkorporacja ? wojna trzynastoletnia (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim;

Jagiellonowie: Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August

Umowa w Krewie: Układ przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królem Polski Jadwigą, a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę, odzyskać wszystkie ziemie utracone przez Koronę. W ostatnim punkcie aktu książę Jagiełło "obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony królestwa polskiego przyłączyć".

Wielka wojna (1409 - 1 lutego 1411) ? wojna pomiędzy Królestwem Polskim, Wielkim
Księstwem Litewskim, posiłkowanym przez książąt mazowieckich a zakonem krzyżackim
wspartym przez książąt pomorskich, Piastów śląskich i rycerstwo krajów Europy Zachodniej.
Przyczyna: wybuch anty-krzyżackiego powstania na Żmudzi (1409r.) i poparcie ze strony Witolda;

Wojna trzynastoletnia (1454-1466) ? wojna między zakonem krzyżackim a Polską, zakończona II pokojem toruńskim.
Po wielkiej wojnie, zakon krzyżacki dotknął wewnętrzny kryzys. Wyzyskiwana ludność była skora do buntu, znalazło to swój wyraz w utworzeniu Związku Pruskiego (1440), skupiającego miasta pruskie, m.in. Gdańsk i Toruń. Jego polityka skierowana była przeciw Krzyżakom, jednakże Zakon nie był w stanie poradzić sobie ze wzrastającą w siłę organizacją, toteż odwoływał się nawet do papieża, który nałożył na Związek ekskomunikę. Nie przeszkodziło to jednak w znacznym stopniu w działaniach anty-krzyżackich. Ich kulminacją był wybuch powstania 6 lutego 1454 roku atakiem na zamek krzyżacki w Toruniu i zwrócenie się do panującego wówczas w Polsce Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do Korony Polskiej. 6 marca 1454 król podpisał akt inkorporacji, jednocześnie wypowiadając Zakonowi wojnę. W tym samym czasie pozostałe miasta pruskie doprowadziły do wybuchu powstania skierowanego przeciwko Krzyżakom.

I pokój toruński ? traktat pokojowy zawarty 1 lutego 1411 w Toruniu, między Polską i Litwą a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę z lat 1409-1411. Zakon krzyżacki zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Władysława Jagiełły i Witolda, Mazowsze odzyskało Zawkrze, a Polska ziemię dobrzyńską. Toruń, po pięciomiesięcznej przynależności do Polski, na mocy traktatu przeszedł ponownie pod panowanie Krzyżaków, podobnie jak cała ziemia chełmińska.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy