profil

Obrady okrągłego stołu

drukuj
satysfakcja 66 % 297 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obrady ?Okrągłego Stołu?

1.
Ogólnie o ?Okrągłym Stole?:
Rozmowy ?Okrągłego Stołu? odbyły się w dniach 6 II ? 5 IV 1989 r.
Odbyły się one pomiędzy przedstawicielami ?Solidarności? , władzami PRL (związani przede wszystkim z PZPR ), przedstawicielami Kościoła oraz miedzy działaczami OPPZ(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).Działacze OPPZ byli związani z PZPR ale próbowali odegrać rolę ?czwartej strony?.
Otwarcie i zakończenie obrad odbyło się w Pałacu Namiestnikowskim(teraz prezydenckim) w Warszawie, a większość rozmów w podwarszawskiej Magdalence.
Obrady zakończono porozumieniem z 5 kwietnia 1989 roku, zwanym porozumieniem Okrągłego Stołu.

2.
Uczestnicy:
Głównymi uczestnikami obrad Okrągłego Stołu byli: ze strony partyjno - rządowej ówczesny minister spraw wewnętrznych oraz szef delegacji tej stronyCzesław Kiszczak, prezes NBP Władysław Baka, ministrowie Aleksander Kwaśniewski i Stanisław Ciosek, oraz działacze partyjni Janusz Reykowski, Kazimierz Cypryniak, Andrzej Gdula i szef OPZZ Alfred Miodowicz.

Stronę ?solidarnościowo ? opozycyjną? reprezentowali (jako główni przedstawiciele)
Lech Wałęsa (szef delegacji tej strony) , Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk, Andrzej Wielowieyski, Waldemar Kuczyński, Lech Kaczyński, Andrzej Stelmachowski, Zbigniew Bujak i Alojzy Pietrzyk.
3.
Powód:
Idea zorganizowania ?Okrągłego Stołu? została po raz pierwszy sformułowana 31 VI 1988 r. podczas spotkania gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą.
Władze doszły do wniosku, że z powodu niestabilnej sytuacji społecznej w kraju potrzebne są istotne zmiany w systemie politycznym, czego efektem było propozycja rozpoczęcia obrad . Warunkiem otwarcia rozmów było wygaszenie strajków organizowanych przez ?Solidarność?.
4.
Cele:
Celami opozycji były: stopniowa zmiana ustroju politycznego Polski z komunistycznego na ustrój demokratyczny, legalizacja ?Solidarności? i ściśle związane z tym zniesienie obowiązującego od czasów stanu wojennego zakazu istnienia więcej niż jednego związku w zakładzie pracy.

Celem, jaki przyświecał władzy, było włączenie opozycji w istniejący system polityczny państwa, który uległby pewnym, dość istotnym zmianom, lecz w dalszym ciągu pozostałby systemem niedemokratycznym.5.
Przebieg:
Merytoryczna część obrad okrągłego stołu toczyła się głównie w ośrodku MSW w podwarszawskiej miejscowości Magdalenka. Z pośród uczestników Okrągłego Stołu wyłonione zostały trzy zespoły robocze: do spraw gospodarki i polityki społecznej (przewodniczyli Władysław Baka i Witold Trzeciakowski), do spraw pluralizmu związkowego (przewodniczyli Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki i Romuald Sosnkowski) i zespół do spraw reform politycznych (Bronisław Geremek i Janusz Reykowski).
Dyskutowano m.in. na temat nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, koncepcji drugiej izby parlamentu i powołania, w miejsce istniejącej Rady Państwa, urzędu Prezydenta.
W trakcie rozmów, Okrągły Stół był ostro atakowany przez część opozycji. Biorących udział w rozmowach działaczy ?Solidarności? nazywano zdrajcami i kolaborantami. Padały oskarżenia, że to samozwańcze elity porozumiewają się ponad głowami społeczeństwa i wbrew jego interesom. Krytykowany był niedemokratyczny styl wyłonienia reprezentacji ?Solidarności? (uczestnicy obrad zostali wybrani przez Lecha Wałęsę).
6.
Postanowienia:
a)Utworzono Senat z liczbą 100 senatorów, których wybierano w całkowicie wolnych wyborach.
b)W wyborach do Sejmu 65% miejsc (299 mandatów) miało być zagwarantowane dla PZPR, ZSL(Zjednoczone Stronnictwo Ludowe) i SD (60%) oraz dla prokomunistycznych organizacji katolików ? PAX, UChS i PZKS (5%).
O pozostałe 35% miejsc (161 mandatów) mieli walczyć w wolnych wyborach kandydaci bezpartyjni
c)Utworzenie urzędu Prezydenta PRL, którego wybierało Zgromadzenie Narodowe(Sejm i Senat) na 6-letnią kadencję Przyznane miały mu zostać bardzo szerokie kompetencje ? m.in. prawo veta wobec ustaw uchwalonych przez Sejm (możliwego do przełamania większością 2/3), a także prawo do rozwiązania parlamentu w wypadku, gdyby ten uchwalił ustawę godzącą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta związane z szeroko pojętą obronnością i przestrzeganiem istniejących sojuszy wojskowych.
d)Zagwaratowano wolność powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych,
co pozowoliło na legalizację ?Solidarności?.
e)Wprowadzono wolność słowa, zniesiono cenzurę ,opozycja otrzymała dostęp do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie ?Tygodnika Solidarność?).
f) Wolny rynek i zrównanie własności państwowej z prywatną.

7.
Efekt:
Porozumienie ?Okrągłego Stołu? umożliwiało wygranie przez opozycję związaną z NSZZ Solidarność wyborów z dnia 4 VI 1989 roku, oraz przejęcie przez nią władzy i utworzenie pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
17.10.2011 (18:52)

a znacie może znaczenie tych obrad ??? plz pomóżcie potrzebuje na dzisiaj

28.1.2010 (17:57)

Można prosić o bibliografię bo nie wiadomo z czego to było pisane

20.3.2009 (13:06)

nie o to mi chodziło ale może być